hormigonar

3 de arena, 2 de grava, 1 de cemento.
3 de arena, 2 de grava, 1 de cemento.
3 de arena, 2 de grava, 1 de cemento.
3 de arena, 2 de grava, 1 de cemento.